į pradžią turinys susisiekite  
Prasmingos mintys apie vaikus ir tėvystę

PRASMINGOS MINTYS APIE VAIKUS IR TĖVYSTĘ. Jas skiriame visiems tėvams, kartais norintiems pasidžiaugti savo tėvyste, o kartais paieškoti stiprybės savo sunkiame ir tuo pačiu pačiame svarbiausiame darbe - auklėjant savo vaikus.

 

 

DIDŽIAUSIA DOVANA – DALIS TAVĘS. (R. W. Emerson)

 

MOKU DARYTI VISKĄ – ESU MAMA. (R. Barr)

 

Vienos mamos bučiuoja, kitos mamos bara, bet meilė vienoda visų, o daugelis motinų ir bara bučiuodamos (P. S. Buck)

 

Pakuždėk savo miegančiam vaikui į ausį: „Aš tave myliu“. (H. J. Brown)

 

Ne mūsų galioje didūs darbai – tik maži, bet su didele meile. (Motina Teresė)

 

Niekas jos neįspėjo. Tūkstančiai knygų ir eilėraščių parašyti apie meilę, bet niekur nerasi apie tai, ką jauti žmogučiui, kuris tikrai yra tavo kūnas ir kraujas. Gydytojui pirmą kartą paguldžius sūnų jai prie krūtinės, ji suprato, kokia menka, kokia netobula, kokia bejėgė visą laiką bus kitokia meilė. Kiekvieną jos kūno dalelę nuo begalinės meilės sopėjo taip, kad ji pamanė, jog bet kurią akimirką jos kūno atomai gali

sutraukyti jungtis ir šauti į visas puses. (A. Geras)

 

Bevaikius kamuoja vienas rūpestis, tėvus graužia tūkstančiai širdgėlų. (Turkų patarlė)

 

Niekas žmogui neduoda tiek stiprybės, kiek jo gimtinė, tėvų sukurta meilės erdvė. (V. Megre)

 

Vaikams duotą žodį tesėk. Jei negali ištesėti, atsiprašyk. Tavo autoritetas vaikų akyse pakils.(V. G. Jaras)

 

Duosi vaikams valią, pats papulsi į nevalią. (Rusų patarlė)

 

Galim palikti vaikams tik du patvarius dalykus. Vienas – šaknys, kitas – sparnai. (C. Lasbury)

 

Kiekvienas naujagimis yra pats ryškiausias įrodymas, kad Dievas dar nenusivylė žmogumi. (R. Tagorė)

 

Iš plytų ir cemento pastatomas namas, o iš vaikų juoko – namų židinys. (Airių patarlė)

 

Pabučiuok vaikus labos nakties, net jeigu jie jau miega (H. J. Brown)

 

Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus. (O. Vaildas)

Kūdikis - tai meilė, tapusi matoma. (Novalis)

 

Jei turi gerus vaikus, ar tau bereikia didesnio turto. Jei tavo vaikai blogi, vėlgi – kam tau turtas? (Turkų patarlė)

 

Šeimos vaikai – kaip gėlės puokštėje: visada atsiras viena, krypstanti į priešingą pusę, negu norėtų kompozicijos autorius. (M. Cox)

 

Kai esi mama, negali galvoti tik apie save... Mama viską apsvarsto du kartus: vieną kartą už save, kitą kartą už savo vaiką. (S. Loren)


Jei neturi vaikų, neturi nieko. (Autorius nežinomas)


Vaiko auklėjimas prasideda nuo savęs paties auklėjimo, nuo savo laimingos būties sukūrimo, nuo savo paties bandymų pasiekti Dievo mintis. Viena iš svarbiausių auklėjimo prielaidų kaip tik ir yra puiki giminės sodyba. (V. Megre)

 

Vaiko meilė – tarsi vanduo pintinėje. (Ispanų patarlė)


Kūdikiai - gražiausios gėlės, žydinčios šiapus rojaus vartų.  (Dr. Davies)

 

Vaikai elgiasi kaime taip, kaip išmoko namuose. (Švedų patarlė)


Visa, kas didinga pasaulyje, nublanksta prieš kūdikių didingumą.  (V. Hugo)

Kūdikiams nieko nereikia daryti, kad jie taptų tobulais, jie jau yra tobuli ir elgiasi taip, lyg tai žinotų. Jie pilni meilės. (Louise L. Hay)

 

Vargas tam žmogui, kuris pasikliauna vaikų pagalba. (Kroatų patarlė)

 

Motina supranta, ko vaikas nepasako. (Liaudies išmintis)

 

Jei vaikai jus tiktai mylėjo, vadinasi, niekuomet nebuvote tėvu. (B. Davis)


Jei evoliucija tikrai vyksta, kaip mamos gali turėti tik dvi rankas? (M. Berle)


Vaikai prideda mums gyvenimo rūpesčių, bet jų dėka mirtis mums neatrodo tokia baisi. (F.Beikonas)


Deramai užauginti vaiką galima tik ten, kur yra sukurta meilės erdvė. (V. Megre)


Nuo mažų vaikų sopa galvas, nuo didelių – širdis. (Italų patarlė)

 

Su vaikais būtinai reikia būti nuoširdžiam ir viską sakyti tiesiai. (V. Megre)

 

Praleisk nors vieną vasaros naktį su vaikais prie laužo: pasakok romantiškas istorijas. (V. G. Jaras)

 

Puikus mažumos pavyzdys – kūdikis namuose. (Autorius nežinomas)

 

Vaikai išsyk, lengvai pripranta prie laimės, nes jie patys iš prigimties – džiaugsmas ir laimė.  (V. Hugo)


Vaikas plepa laukuose, ką išgirdęs namuose. (Škotų patarlė)

Gyvenimas trumpas, bet žmogus jį iš naujo gyvena savo vaikuose. (A. Fransas)

 

Žaisdamas su vaikais visada turi patirti gerokai daugiau „pralaimėjimų“  negu  „laimėjimų“. Tuo suteiksi džiaugsmo ne tik vaikams, bet ir sau. (V. G. Jaras)

 

Dabar, kaip ir visuomet, pats universaliausias namų ūkio kombainas yra mama. (B. Jones)


Jei nusprendei turėti vaikelį, susitaikyk su mintimi, kad tavo širdis visada plaks atskirai nuo kūno (K. Hadley)

Nekliudykite savo vaikams, kurdami jiems lengvą gyvenimą. (R. Heinleinas)


Augančio jaunuolio pilve tūno vilkas. (Anglų patarlė)


Jei tėvai nori, kad jų vaikai skraidytų aukštai, jie turi elgtis kaip ereliai. (Z. Ziglaras)

 

Buvimas su vaikais gydo sielas. (F. Dostojevskis)

 

Žinok savo vaikų draugų telefono numerius. Pravers nerimastingai laukiant laiku negrįžtančios atžalos.(V. G. Jaras)

Vaikas, kuris teikia laimės savo tėvui ir savo motinai, yra geriausia, ką mūsų akys gali regėti. 
(S. Lagerlef)

Tapdamas tėvu, žmogus nepasirašo sutarties, bet jo pareigos nematomu rašalu išvardytos. Yra straipsnis, kad tu turi remti savo vaiką, netgi jei daugiau niekas jo nepalaiko. Tai tu turi atstatyti tiltą, netgi jei pats vaikas jį sudegino.  (J. Picoult)

 

Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga. (J. Marcinkevičius)

 

Vaikas visada gali išmokyti suaugusį trijų dalykų: džiaugtis be jokios priežasties, visuomet būti kuo nors užsiėmusiu ir iš visų jėgų reikalauti to, ko trokšti. (P.Coelho)

 

Vaikus jau paauglystėje išmokyk garbingai užsidirbti, nepriklausomai nuo to, kiek uždirbi, ką dirbi ir kaip gali juos aprūpinti kišenpinigiais. Savo darbu uždirbtas pinigas labiau vertinamas ir prasmingiau išleidžiamas. (V. G. Jaras)

Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus iš dalies vaikas. (A. Šopenhaueris)

Vaikai - tai gyvi laiškai, siunčiami į ateitį, kurios mes nematysime. (N. Postman)

Meilė - yra esminė vaisingumo dvasia: jos pagrindinis tikslas - kurti gyvenimą. (M. Montesori)

 

Jau tada, kai vaikelis pradėtas, bet dar nėra atėjęs į šį pasaulį, tėvai turi jam suformuoti erdvę. Geranorišką ir meilingą pasaulį. Ir duoti sklypelį gimtinės, kuris, kaip motinos įsčios, ir kūną išsaugos, ir sielą maloniai priglobs. Duos Visatos išminties ir pagelbės surasti tiesą. (V. Megre)

 

Išmokyk vaikus, kaip elgtis per gaisrą, dujų, vandentiekio avarijas ar įsilaužimo į butą atvejais. (V. G. Jaras)

 

Kiekviena nauja būtybė panaši į tas kometas, kurios tik kartą per amžius perkerta Žemės orbitą ir tik trumpam nubrėžia ties ja savo šviesų kelią. (M. Andersenas Neksė)

 

Neniekink silpno vaikiūkščio – gal tai liūto vaikas. (Arabų patarlė)

 

Už motinos nugaros ir kiškis gali būti drąsus. (J. Baltušis)

 

Žmonių dauginimasis yra tiktai žemutinė funkcija, o aukštutinė funkcija – tarnavimas jau esamai gyvybei. (O. Balzakas)

 

Norint suprasti vaikus, reikia būti vaiku. (K. Čepakas)

 

Vaikų kaltės arba nuopelnai didžia dalimi gula ant tėvų pečių ir sąžinės. (F. Dzeržinskis)

 

Būdų, kurie padėtų įgyti vaiko palankumą yra, tačiau ne visada jie vienodai veiksmingi. Daug kas vaikų ir tėvų tarpusavio santykiuose priklauso nuo jų individualumo, nuo charakterių.  (V. Megre)

 

Vaikų čiauškėjimas – tai daugiau, negu žodžiai; tai ne muzikos garsai, bet vis dėlto tai giesmė; tai ne skiemenys, bet vis dėlto sudaro kalbą. (V. Hugo)

 

Kiekvienas gimsta, kad būtu laimingas. (J. Ivaškevičius)

 

Teisingas vaikų auklėjimas – tai laiminga senatvė, blogas auklėjimas – tai mūsų vargas, mūsų ašaros. (A. Makarenka)

 

Viena gyvybė yra vertingesnė už tūkstantį mirčių, nes ji jaučia, kuria, ieško tiesos. (A. Margeris)

 

Vaikas gali mylėti tą, kuris jį myli, – ir jį galima auklėti tik meile. (F. Dzeržinskis)

 

Mamos pareiga būti su vaikais tada, kai jiems jos reikia, bet užauginti vaikus taip, kad jiems jos nebereikėtų. (Nežinomas autorius)

 

Nėra tokio dalyko kaip nedirbanti mama. (H. Mundis)

 

Motinystės džiaugsmus iki galo patirsite tik tada, kai vaikai atsidurs lovose. (Nežinomas autorius)

 

Motina gamta nuostabi. Ji duoda mums dvylika metų, kad pamiltume savo vaikus, o tada jie tampa paaugliais. (W. Galvin)